E-KONFERENCE.CZESF

ZDROJ: http://infoservis.insite.cz

Sestavujeme rozvojový plán

 

 

Interní rozvojové plány přinášejí výhody jak zaměstnavatelům, tak i jednotlivým zaměstnancům, pro které jsou určeny. Je však třeba, aby byly správně navrženy. Měly by zaměstnance připravovat na nové příležitosti, a tudíž vytvářet nové zkušenosti. Proces vytváření rozvojových programů pro zaměstnance sestává ze tří postupných kroků.

 

Vyhodnocení potřeb firmy a zaměstnanců

 

Plánování by mělo začít osobní diskusí vedoucího se členy týmu. Společně byste se měli shodnout na oblastech rozvoje a sestavit plán pro získání nových dovedností. Vytyčujte takové individuální cíle, které budou odpovídat týmovým a organizačním cílům. Identifikujte potřebné znalosti a dovednosti, které tyto cíle podpoří. Cíle propojte s podporou napříč celou organizací.

 

Identifikace způsobů získání potřebných dovedností

 

Další krok spočívá ve výběru specifických aktivit, které zaměstnance naučí novým dovednostem nebo pomohou lépe porozumět tomu, co již znají a umějí. Rozvojový program může zahrnovat kombinaci aktivit, jako je formální učení, čtení, přímá spolupráce s odborníky, individuální koučink a mentoring nebo návštěva institucí nabízejících speciální možnosti roz voje. Důležité je zabývat se případnými překážkami rozvoje a stanovit si měřítka úspěšnosti.

 

Uplatnění nových dovedností na pracovišti

 

Jakmile si zaměstnanec osvojí nové dovednosti, měl by je začít používat v každodenní práci. Zajistěte mu možnost rychle je vyzkoušet, měřte jeho pokroky a poskytujte zpětnou vazbu. Dávejte si pozor, aby příliš dlouhé čekání na příležitost nevedlo ke ztrátě nových dovedností.

 

 

-kk-

 

Zdroj: HR Tools

 

Původní článek: http://www.hrtools.com/insights/mark_shutock/creating_…

 

 

 

 

 

Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.