E-KONFERENCE.CZESF

ZDROJ: http://infoservis.insite.cz

Sedm smrtelných hříchů ve vzdělávání

 Váháte a nevíte, který kurz či systém vzdělávání pro své zaměstnance zvolit? Těžko se orientujete v nepřeberné nabídce vzdělávacích firem? Chcete, aby vaše investice byla vynaložena efektivně a také dobře zhodnocena? Pro začátek se vyhněte lektorům či vzdělávacím firmám, které se dopouštějí hříchů, jenž efektivitu vzdělávání zabíjejí.

1. Samolibost - my jsme ti nejlepší a nikdo se nám nemůže vyrovnat. Lektor je opojen svými úspěchy. Opakuje desítky známých pravd s pocitem, že na ně právě přišel. Program není připraven na základě požadavků a potřeb účastníků. Celé léta tak učíme ty nejúspěšnější, tak proč něco měnit?

2. Přehlcenost - za dva dny probereme desítky témat. Informace jsou chrleny bez logické struktury nebo didaktického systému. Účastníci mohou podlehnout pocitu úžasné nabídky přebohatého rozvrhu. Výsledkem je však pouze informační přesycenost s minimální možností cokoli uchovat v paměti, natožpak aplikovat.

3. Umluvenost - není komunikací. Lektor rád poslouchá sám sebe. Ideální procentuální poměr prezentace lektor - účastníci je 40 : 60.

4. Nesrozumitelnost - informace jsou podávány příliš složitou formou, takže pro školené je těžké pochopit obsah samotného sdělení. Lektor by se měl snažit komunikovat co nejjednodušším a nejsnáze pochopitelným způsobem (např. vyvarovat se příliš častému a zbytečnému používání cizích slov a odborných výrazů).

5. Neužitečnost - lidé toho spoustu znají, ale málo toho dovedou. Rozvoj dovedností je klíčový.

6. Jednosměrnost - absence zpětné vazby je trestuhodná. Je nutné neustále aplikovat nejrůznější formy vzájemného hodnocení a ověřování dosažené úrovně. Do takového procesu se musí zapojit účastníci, lektoři a realizátoři, ale i zadavatelé a objednatelé.

7. Marnivost - forma nesmí zabít obsah. Vysoká cena, zahraniční značka či exkluzivní prostředí nejsou vždy zárukou efektivního firemního vzdělávání.

-ds-

Zdroj: Moderní řízení

Původní článek: http://modernirizeni.ihned.cz/1-10000515-18230410-…

Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.