E-KONFERENCE.CZESF

11.5.2011 proběhla v Hradci Králové v rámci projektu Manažerská snídaně. Dále najdete některé myšlenky, které zde zazněly.

Co přes interní lektory (dále IL) školíme

·         technická a produktová školení

·         ve výrobních firmách se začínáme i s oblastí soft skills, v obchodních firmách je o propojení produktových a soft skills školení

Když chceme zavést IL, jak najít pracovníky ochotné je dělat

·         hledáme praktiky, aby je účastníci brali (budou je často na začátku školení zkoušet jestli tomu rozumí)

·         věnovat tomu dost času – vysvětlovat a přesvědčovat, začít s několika a pak tým IL rozšiřovat

·         ukázat jim práci IL v celém konceptu – kam to zapadá, proč se tato funkce zřizuje atd. Nejlépe mluvit o zkušenostech jinde jak se tam projevuje práce IL

·         kolem pozice IL „vystavět“ to, že bude považováno za prestiž se dostat mezi IL

·         ukázat zájemcům, že zařazení mezi IL je pro ně jedna z možností osobního růstu. Naučí se nové dovednosti, zvýší tím i svoji hodnotu na trhu práce

 

Jak IL motivovat

·         přístup je velice rozdílný – od toho, že je to full time pozice, přes to, že na DPP se jim proplácí hodinová mzda nebo měsíční paušál až po žádnou odměnu s odkazem „že  to přece mají v popisu práce a dělají školení v rámci své pracovní doby“

·         hodinová mzda buď i na přípravu kurzů nebo jen za školení např. 300 Kč za školící hodinu a v tom je i příprava

·         jednorázová odměna – např. teambuildingová akce pro interní lektory – nějaký zážitek

·         zajistit různorodost a možnost kreativity pro práci IL - např. mohou samostatně připravit kurzy, které pak budou nabízeny manažerům, zapojit do tvorby eLearningu atd.

·         pozici IL spojit s prestiží

 

Zapojení manažerů do procesu rozvoje zaměstnanců

·         spolupráce manažerů v procesu rozvoje jejich podřízených je klíčová. Protože často sami nejsou schopni své podřízené rozvíjet (a to ani nově nastoupivší podřízené), HR oddělení přichází s různou formou pomoci. Přesto je třeba manažery neustále do procesu vzdělávání zapojovat např. následujícím:

o    pokud přijde manažer na HR, že chce vyškolit člověka, pak musí dopředu říct, jak bude po školení měřit, jestli to splnilo jeho očekávání. Tak musí dopředu přemýšlet, jak se školení projeví v praxi a jak to pozná

o    Před školením podřízených interním lektorem chtít po manažerovi písemný závazek co udělá proto, aby se ta dovednost udržela, případně pohnula kupředu

o    „udělej si sám“ – pokud manažer chce vyškolit v oblasti specifické pro jeho oddělení (např. procesy v jeho oddělení), pak mu HR oddělení nabídne organizační zajištění (prostory, podklady) a tlačí manažera, aby si své lidi vyškol. HR oddělení mu nabízí, pokud chce, pomoc i s přípravou obsahu a formy, ale odškolit by  si to měl sám.

o    Po 3 měsících manažer vypracovává dotazník, co školení jeho podřízeného mu přineslo, příp. co přineslo celému oddělení

·         Stále vyvolávat v manažerech odpovědnost, že je to jejich práce, nikoli HR

·         Je to součást ročního hodnocení manažera

·         Sledovat, aby se dané školení za rok znovu neobjevilo v plánu vzdělávání a požadavku zaměstnance – ptát se manažera, jak je to možné, příp. už mu to školení nedat

 

Jak měřit účinnost školení?

·         Testy znalostí hned po kurzu a následně po 2 měsících

·         Mystery shopping

·         Nepřímo přes zvýšení kvality, snížení úrazovosti …

·         Každý účastník si před školením určí konkrétní ½ roční cíl a IL mu pomáhá v jeho naplnění

 

eLEARNING

·         Zajímaví může být využití eLearnigu v procesu vnitrofiremního vzdělávání. Může mít různé formy:

o    vypracování textu, které jsou pak přeneseny do internetového prostředí

o    mohou být doplněny testy a tím zjistit jejich prostudování

o    zaměřené na produkty a argumenty s nimi spojené a to dotažené do formy s multimédii, videoukázkami atd.

·         Velkou otázkou v eLearningu je, jak donutit zaměstnance ke studiu eL?

o    Tlakem ve spolupráci s přímým nadřízeným

o    Dát možnost studovat z domu

o    navázat na eLearning prezenční aktivity s konkrétním datem – kurz, návštěvu interního kouče na pracovišti atd.

Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.