E-KONFERENCE.CZESF

seznam manažerů

Eva Rousová


Pracuje ve firmě:
IFE-CR, a.s.

Pracuje jako:
Specialista vzdělávání a rozvoje


Zodpovědnost ve firmě za:
vzdělávání a rozvoj zaměstnanců společnosti IFE-CR, a.s.


Pracovní historie:
V letech 2011 - 2003 byla interním doktorandem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě Managementu a ekonomiky.
Od roku 2003 sbírám praktické zkušenosti v různých výrobních společnostech. Zastávala jsem pozici specialisty produktivity v americké konzultační společnosti IMPAC (2003 -2005), výrobního inženýra ve společnosti BenQ (Quisda) (přelom 2005 - 2006) a procesního technologa ve společnosti IFE-CR (2006 - 2008). Náplní mojí práce byly zejména analýzy procesů a organizace práce, optimalizační návrhy, jejich implementace a udržování. Poslední tři roky se orientuji na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (2008 - doposud).


Vzdělání, certifikáty a kurzy:
UTB, FaME: magisterské studium (2001), doktorské studium (2009), Six Sigma - Green Belt (2007), REFA - Organizace podnikových procesů (2008), Interní trenér (2011)


Osobní úspěchy:
Projekt Firemní vzdělávání v IFE-CR, a.s. (5.863.722 CZK, dotovaný z prostředků ESF a rozpočtu ČR, 12/2010 - 11/2012);
Zaškolovací centrum pro nové zaměstnance (7 denní intenzivní zaškolovací program, start 1.7.2011, 3 hotové cykly);
Talentmania (projekt IFE hledá talenty pro Talent Management Akademii, která začíná v lednu 2012),
1/2 marathon v čase 2:10:35

Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.