E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

*

Deflace
opatření, jimiž je omezováno oběživo země a zvyšován kurz k jiným měnám
De iure
podle práva
Delegování
přenášení pravomocí od vedení k podřízeným
Deponovat
dávat cennosti do úschovy
Depozitní banka
banka přijímající do úschovy vklady a hospodařící s nimi podle požadavků uschovatele
Depozitní směnka
směnka poskytnutá věřiteli jako záruka splnění závazku
Direktiva
směrnice, návody
Dirigizmus
zásahy státu do hospodářství
Disponent
zaměstnanec nakládající plnou mocí zaměstnavatele
eLearning
vzdělávání pomocí počítačů
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.