E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

*

Virtuální třída
virtuální prostor určený a vyhrazený k on-line interakci mezi studujícím a lektorem
Workshop
(dílna) Forma skupinového řešení problému, kde si účastníci vyměňují názory a hledají řešení určitých, předem daných problémů. Využívají různé metody např. brainstorming...
Řízení podle cílů
systém promítající cíle podniku do individuálních cílů zaměstnanců
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.