E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

*

Flexibilita
pružnost, schopnost přizpůsobovat chování
Fluktuační tendence
vážné zvažování odchodu z organizace
Franchising
prodej licence s nutností dodržování daných pravidel , které zaručují stálou kvalitu, jednotnou distribuci a reklamu dané značky
Frustrace
dlouhodobější neuspokojení potřeby vyvolávající velmi nepříjemné pocity
Frustrační tolerance
schopnost dobře zvládat nedosažení cíle - neúspěch
Fundus
inventář, movité zařízení
Gesce
pověření druhé osoby (organizace) vedením, řízením podniku…
Gestor
osoba nebo organizace pověřená gescí - řízením nebo koordinací určité činnosti
Goodwill
dobrá pověst, image podniku
Grant
jednorázová finanční částka určená na realizaci výzkumného, vývojového nebo vědeckého úkolu.
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.