E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

*

Handout
písemné podklady pro účastníky kurzu, posluchače na přednášce…
Hierarchie
seřazení věcí podle jejich důležitosti a významu
Hraní rolí
vzdělávací metoda využívající případové studie, přičemž jednotlivé role jsou přiděleny účastníkům kurzu
Hygienické faktory
pracovní podmínky, které zabraňují vzniku nespokojenosti pracovníků (Herzberg)
Identifikace
ztotožnění se – například s hodnotami a filozofií vyznávanou v organizaci
Indexace mezd
navyšování (ponižování) mezd podle růstu cen
Indosace
způsob převodu cenného papíru (pravidelný)
Inkompatibilita
neodbornost, neschopnost, neslučitelnost
Internalizace cílů
zvnitřnění cílů, jejich přijetí za své
Introverzní
zaměřený na sebe, uzavřený
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.