E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

*

Kreativita
tvořivost, hravost, originalita
Kurantní
běžné, platné (mince)
Kverulant
ten, kdo si neustále stěžuje, je neustále nespokojený, na všem hledá problémy
Kvitance
potvrzení (úředně ověřené) o přijetí (peněz)
Learning in the job
podnikem organizované vzdělávání probíhající na pracovišti
Learning road
navazujících řada kurzů
LEONARDO DA VINCI
program PHARE podporující zejména vzdělávání
Likvidita
platební schopnost, zpeněžitelnost
LSD raníčky
forma eLearningu tvořená krátkými denními lekcemi
Maslowova pyramida potřeb
hierarchie lidských potřeb charakterizovaná A. Maslowem (1908-1970). Jedná se o posloupnost uspokojování fyziologických potřeb, pocitu bezpečí a jistoty, sociální potřeby, uznání a seberealizaci
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.