E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

*

MBO
anglická zkratka – v originále management by objectives – řízení podle cílů
Mentor
konzultant, poradce, školitel…
Modul
část kurzu utvořená jako ucelené téma
Motivační rozhovor
rozhovor, ve kterém nadřízený motivuje pracovníka v jeho práci
Neverbální komunikace
komunikace beze slov. Zahrnuje kinetiku (např. přešlapování..), gestikulaci (např. záporné pohyby), mimiku ( výrazy obličeje), pohledy očí, fyzickou vzdálenost (přiblížení nebo oddálení), postoj těla, činnosti při komunikaci, haptiku (např.podání ruky).
Nonprofitní organizace
nezisková organizace
Nostrifikace
zajištění uznání v cizině vystavených oprávnění
Nulita
neplatnost
Obliterace závazku
jeho splacení, umoření
Obohacování práce
personální technika zaměřená na zvyšování autonomie a pestrosti práce
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.