E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

*

Oferta
návrh na uzavření smlouvy
One-to-one
intenzivní kurzy pro jednoho studenta
Outdoor Training
vzdělávací metoda používaná zejména pro kurzy týmové spolupráce a využívající různé aktivity a hry v přírodě
Output
výkonnost výroby
Panelová diskuse
veřejně vedená diskuse mezi odborníky z různých oborů, kteří sdělují své názory na dané odborné téma a zodpovídají na dotazy posluchačů
Paretovo pravidlo
zákon 20:80 – pravidlo podle něhož 20 % aktivit vytváří 80% výsledků…
Parita cen
stejná cena zboží na různých místech
Parita cen
stejná cena zboží na různých místech
PHARE
(Poland and Hungary Assistance for Restructuring)-program Evropské unie pro podporu změn v zemích střední a východní Evropy.
Potenciál
schopnosti a dovednosti, které je možné rozvinout v procesu vzdělávání pracovníků
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.