E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

Bartrový obchod
výměnný obchod
Bilaterální smlouva
dvoustranná smlouva
Bonitace
zjišťování hodnoty
Brainstorming
metoda pro hledání řešení založená na skupinové diskusi účastníků
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.