E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D

Damping
prodej zboží pod cenu, za účelem získání trhu (zahraničního)
Deadline
konečný termín
Deflace
opatření, jimiž je omezováno oběživo země a zvyšován kurz k jiným měnám
De iure
podle práva
Delegování
přenášení pravomocí od vedení k podřízeným
Deponovat
dávat cennosti do úschovy
Depozitní banka
banka přijímající do úschovy vklady a hospodařící s nimi podle požadavků uschovatele
Depozitní směnka
směnka poskytnutá věřiteli jako záruka splnění závazku
Direktiva
směrnice, návody
Dirigizmus
zásahy státu do hospodářství
[0] [1]
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.