E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

F

Face to face trénink
vzdělávání ve skupině za účelem nácviku dovednosti nebo změny postojů
Fakultativní
volitelný, nezávazný
Firemní kultura
hodnoty, příběhy, chování, rituály, které jsou typické pro určitou organizaci
Flexibilita
pružnost, schopnost přizpůsobovat chování
Fluktuační tendence
vážné zvažování odchodu z organizace
Franchising
prodej licence s nutností dodržování daných pravidel , které zaručují stálou kvalitu, jednotnou distribuci a reklamu dané značky
Frustrace
dlouhodobější neuspokojení potřeby vyvolávající velmi nepříjemné pocity
Frustrační tolerance
schopnost dobře zvládat nedosažení cíle - neúspěch
Fundus
inventář, movité zařízení
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.