E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G

Gesce
pověření druhé osoby (organizace) vedením, řízením podniku…
Gestor
osoba nebo organizace pověřená gescí - řízením nebo koordinací určité činnosti
Goodwill
dobrá pověst, image podniku
Grant
jednorázová finanční částka určená na realizaci výzkumného, vývojového nebo vědeckého úkolu.
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.