E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H

Handout
písemné podklady pro účastníky kurzu, posluchače na přednášce…
Hierarchie
seřazení věcí podle jejich důležitosti a významu
Hraní rolí
vzdělávací metoda využívající případové studie, přičemž jednotlivé role jsou přiděleny účastníkům kurzu
Hygienické faktory
pracovní podmínky, které zabraňují vzniku nespokojenosti pracovníků (Herzberg)
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.