E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M

Maslowova pyramida potřeb
hierarchie lidských potřeb charakterizovaná A. Maslowem (1908-1970). Jedná se o posloupnost uspokojování fyziologických potřeb, pocitu bezpečí a jistoty, sociální potřeby, uznání a seberealizaci
MBO
anglická zkratka – v originále management by objectives – řízení podle cílů
Mentor
konzultant, poradce, školitel…
Modul
část kurzu utvořená jako ucelené téma
Motivační rozhovor
rozhovor, ve kterém nadřízený motivuje pracovníka v jeho práci
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.