E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P

Panelová diskuse
veřejně vedená diskuse mezi odborníky z různých oborů, kteří sdělují své názory na dané odborné téma a zodpovídají na dotazy posluchačů
Paretovo pravidlo
zákon 20:80 – pravidlo podle něhož 20 % aktivit vytváří 80% výsledků…
Parita cen
stejná cena zboží na různých místech
Parita cen
stejná cena zboží na různých místech
PHARE
(Poland and Hungary Assistance for Restructuring)-program Evropské unie pro podporu změn v zemích střední a východní Evropy.
Potenciál
schopnosti a dovednosti, které je možné rozvinout v procesu vzdělávání pracovníků
Případová studie
vzdělávací metoda založená na předložení problému z podnikového prostředí účastníkům kurzu. Metoda využívá např. hraní rolí…
Profesiogram
popis určité pracovní činnosti a předpokladů k jejímu vykonávání
Prolongace
prodloužení ( platnosti, splatnosti…)
Psychomotorika
pohybové projevy odrážející psychický stav
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.